Laatste nieuws reunie

Het blijkt dat het bestellen van de kaartjes in een beperkt aantal gevallen niet helemaal goed is verlopen. Als Vriend kon je een keuze maken tussen twee pakketten: Pakket 1 bestaat uit toegang, het buffet en drie munten voor drankjes, Pakket 2 uit toegang en acht muntjes (en dus geen buffet). Als het goed is, staat op je kaartje vermeld welk pakket je hebt gekozen. In een aantal gevallen is dat misgegaan en staat het pakket niet op je kaartje. Het kan ook voorkomen dat er meerdere pakketen op je kaartje staan. Bij de registratie krijg je in die gevallen in principe Pakket 1. Houd zelf even in de gaten of dat goed gaat. Overigens kan iedereen bij de registratie nog van pakket wisselen. Als je eenmaal binnen bent, is dat niet meer mogelijk.

Intussen is het aantal aanmeldingen in de buurt van 1000 gekomen. Ben je benieuwd wie zich heeft aangemeld? Log in op je account of maak een account aan en je kunt de aanmeldingen zien.

Diverse (oud-)docenten hebben zich aangemeld voor een ontmoeting of een les. Die vinden plaats vanaf 16 uur. Onder anderen Tjalling Visser, Wisse Wester, Stef Hudepohl, Dick Smeijers en Gerrit Kluin hebben zich hiervoor opgegeven. Alle docenten en de exacte tijden en lokalen zijn te vinden via Facebook

ReüNIE 8 oktober

We kijken uit naar de de reünie van 8 oktober! Hierbij nog wat informatie.

Aanmelden
Honderden Vrienden hebben zich intussen aangemeld. Jij nog niet? Dat is nog steeds mogelijk, via de site www.100jaarnoordik.nl. Het is niet per se noodzakelijk vooraf een kaartje te kopen, maar ‘aan de deur’ betaal je de normale prijs, niet de Vriendenprijs van 0,25 euro. Aanmelden via de website kan tot 7 oktober, 20.00 uur.
Heb je een kaartje gekocht en wil je het (opnieuw) afdrukken? Log dan in op de website en ga rechts bovenin (via het pijltje naast je naam) naar ‘mijn aankopen’.
Als je een kaartje koopt, heb je de keuze uit twee pakketten: Pakket 1 bestaat uit het toegangsbewijs + het buffet + 3 munten voor drankjes, Pakket 2 is zonder buffet en in plaats daarvan 5 extra munten.

Aanvangstijden
Om drukte bij de ingang te voorkomen zijn de aanvangstijden gespreid.

Oud-medewerkers worden om 14.00 uur verwacht
Eindexamen tot en met 1977 : 14.30 uur

Eindexamen 1978-1987: 15.00 uur
Eindexamen 1988-1997: 15.30 uu
r

Het is overigens geen probleem als je eerder of later wilt komen.

Programma
Diverse (oud-)docenten hebben zich aangemeld voor een ontmoeting of een les. Die vinden plaats tussen 18 en 21 uur. De exacte tijden worden komende week bekend gemaakt via Facebook.
Na 21 uur is er disco in de Aula. Wie er de voorkeur aan geeft in een rustige omgeving bij te praten, kan terecht in de kantine, waar genoeg zitplaatsen zijn.

Ons Verhaal: het verhaal van 100 jaar CLA en Het Noordik
Het Noordik heeft het initiatief genomen om onder het motto Ons Verhaal een canon samen te stellen waarin het verhaal van de 100-jarige geschiedenis van het CLA en Het Noordik wordt verteld. Het is de bedoeling in die canon allerlei personen op te nemen die van belang zijn geweest voor de school. Dat kunnen markante (oud-)leraren  of andere personeelsleden zijn, maar ook (oud-)leerlingen die tijdens hun schooljaren of daarna iets opmerkelijks hebben gedaan.
Alle betrokkenen (leerlingen, leraren, andere personeelsleden) krijgen de gelegenheid iemand te nomineren. De resulterende groslijst vormt de basis voor een commissie die de uiteindelijke keuze zal maken.
Graag zouden we zien dat de Vrienden van zich laten horen, om ervoor te zorgen dat ook de minder recente decennia goed vertegenwoordigd zijn in de canon. Herinner je je een (oud-)docent of medeleerling die een onuitwisbare indruk heeft gemaakt? Nomineer hem of haar dan voor Ons Verhaal! Dat kan tot en met 9 oktober.

Nieuwe datum reünie: 8 oktober 2022

Er is een nieuwe datum vastgesteld voor de reünie: 8 oktober 2022, in het schoolgebouw aan de Noordikslaan! Kaartjes zijn te koop via de site www.dereuniecommissie.nl/reunie/noordik. Leden van de stichting Vrienden van het CLA krijgen (bijna) gratis toegang. Kaartjes die zijn gekocht voor een van de geannuleerde data, blijven geldig.
Het gaat hier om een bijzondere reünie: de school bestaat 100 jaar! Daarom doet de scholengemeenschap Het Noordik, de opvolger van het CLA, deze keer ook mee. Iedereen die ooit op het CLA of Het Noordik heeft gezeten, is dus welkom.
Er zijn vragen geweest van leden van de stichting waarom de reünie die gepland was in juli niet kon doorgaan. De overwegingen van Het Noordik waren daarbij doorslaggevend. Op dit moment wordt het schoolgebouw ingrijpend aangepast. Die renovatie is als het goed is op 8 oktober voltooid, dus de reünie is een mooie gelegenheid het vernieuwde gebouw te bewonderen.
Laten we ons best doen er een een gedenkenswaardig feest van te maken, waar heel veel oud-CLA’ers aanwezig zijn. Geef dit bericht door aan alle oud-schoolgenoten die je kent!

Over de contributie

We zijn een stichting die als doel heeft om de vijf jaar een reünie te organiseren. Intussen is het al meer dan zes jaar geleden dat de laatste heeft plaatsgevonden. Doorgaan met het innen van contributie zonder dat het mogelijk is daarvan een reünie te houden, leek ons niet gewenst. In verband daarmee heeft het bestuur besloten de inning van de contributie dit jaar (2022) achterwege te laten.

Reünie opnieuw uitgesteld

We proberen al enige tijd een reünie te plannen. Niet zomaar een reünie, maar één ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan van de school. Vanwege die mijlpaal doen we dat samen met Het Noordik (de opvolger van het CLA), dat het jubileum ook niet ongemerkt voorbij wil laten gaan. Het is de bedoeling de reünie volledig in het schoolgebouw te houden.
De reünie stond gepland op 2 juli 2022. Op initiatief van Het Noordik is besloten die opnieuw een jaar uit te stellen, in de hoop dat we in 2023 minder gehinderd worden door het virus. Daar komt nog bij dat de ingrijpende verbouwing die op dit moment aan de gang is in de zomer van 2023 volledig achter de rug zal zijn. De nieuwbouw is dan in volle glorie te bewonderen. Voor wie dat onheilspellend klinkt is het wellicht een troost te weten dat een deel van het originele gebouw uit de jaren 60 blijft staan, waaronder de aula.
Een precieze datum is trouwens nog niet vastgesteld.
Ten slotte nog een mededeling over het jubileumboek CLA-Het Noordik 100 jaar. We zijn bijna door de oplage heen. Het restant bieden we aan met 50% korting: voor 7,50 euro (exclusief verzendkosten). Heb je belangstelling of ken je iemand die belangstelling heeft: het boek is aan te schaffen via www.boek100jaarCLA-Noordik.nl. OP=OP!

Nieuwe datum reünie: 2 juli 2022

Het is onvermijdelijk, de reünie wordt opnieuw uitgesteld en opnieuw met een jaar: de nieuwe datum is 2 juli 2022.
De plaats blijft ongewijzigd: het schoolgebouw aan de Noordikslaan. Wel zal dat gebouw er tegen die tijd drastisch anders uitzien. Wie zich verheugt op een fris, nieuw gebouw kan daar een indruk van krijgen via een verhaal (met als kernbegrip ‘totale makeover’) uit de krant. Wie meer van de nostalgie is, kan het extra jaar wellicht goed gebruiken om zich erop voor te bereiden dat de rechtervleugel (vanaf het schoolplein bezien) verdwijnt.
In het jubileumboek (nog steeds te koop: www.boek100jaarCLA-Noordik.nl) vertelt huidig directeur Ten Hove over de achtergronden van de verbouwing. In andere verhalen in hetzelfde boek valt te lezen wat de gedachten waren bij de bouw van het originele gebouw in de jaren 60 en hoe het werd ontvangen. En oud-leerling Bjarne Mastenbroek, de architect van de vorige verbouwing, zingt de lof van het oude gebouw.
Intussen blijven we hopen dat het volgend jaar eindelijk lukt elkaar te ontmoeten.

Oproep: wie Helpt zoeken?

Uit reacties blijkt dat veel oud-leerlingen en oud-leraren het jubileumboek CLA-Het Noordik 100 jaar zeer waarderen. We hebben ruim laten drukken en kunnen nog meer oud-schoolgenoten plezier laten beleven.
We zijn zelf bezig op het world wide web eventuele belangstellenden te zoeken, vooral via LinkedIn, FaceBook en Google. Maar we kunnen nog wel hulp gebruiken. Met name de oudere lichtingen, de personen die nu gepensioneerd zijn, zijn niet zo zichtbaar of niet meer actief op het web. En juist vanuit die groep krijgen we de meest positieve reacties. Dus: ken je personen die op het CLA of Het Noordik hebben gezeten en die mogelijk belangstelling hebben: attendeer ze op het boek. Iedereen kan het aanschaffen (voor 15 euro + verzendkosten) via de webshop.
Heb je suggesties of opmerkingen, dan kun je regelrecht reageren op dit bericht of ons een mail sturen: info@cla-almelo.nl.
En de geplande reünie, van 26 juni 2021? We zijn in afwachting van een nieuwe datum.

Jubileumboek uitgereikt aan alle leden

Als het goed is, hebben alle leden van de stichting het jubileumboek ontvangen. Het eerste exemplaar hebben we in aanwezigheid van de pers uitgereikt aan de oudste nog levende oud-docent, de heer Nogarede. Het ‘laatste’ lid dat het boek ontving, was oud-CLA-leerling en oud-piloot Alfred Agteres. We zijn het hem persoonlijk komen brengen. Alfred was er niet ongelukkig mee dat hij nu eens achteraan kwam; met zijn achternaam was hij in zijn schooltijd al vaak genoeg als eerste aan de beurt geweest.

Rechts Alfred Agteres, links Herman Koppelman, een van de auteurs.

Leden die het boek nog niet hebben ontvangen, kunnen met ons contact opnemen via info@cla-almelo.nl. We zoeken dan uit wat er aan de hand is.
Overigens hebben we ruim laten drukken. We hebben nog een voorraad exemplaren die te koop zijn via de webwinkel.
Wie benieuwd is wat oud-schoolgenoten vinden van het boek: we hebben diverse reacties verzameld.

Gaat reünie op 26 juni 2021 door?

We krijgen vragen of de geplande reünie van 26 juni doorgaat. Iedereen zal begrijpen dat de kans groot is dat we de reünie opnieuw moeten uitstellen. De organisatoren (CSG Het Noordik en wij, Stichting Vriendenvan het CLA) nemen binnenkort daarover een beslissing.

Het jubileumboek is klaar!

Het heeft wat langer geduurd dan we dachten, maar intussen is het zover: het jubileumboek is verschenen! We zijn er heel tevreden over. Het ziet er prachtig uit en staat vol met mooie verhalen en foto’s van 100 jaar CLA en CSG Het Noordik. Wie meer wil weten: we hebben een pagina gemaakt met meer informatie, zoals de inhoudsopgave en een voorproefje.
Vrienden van het CLA krijgen het vanzelf toegestuurd en hoeven dus niets te doen. Wel kan het nog een aantal weken duren voordat het bij alle leden in de brievenbus ligt.
Anderen kunnen het boek aanschaffen. De kosten zijn 15 euro, exclusief de verzendkosten (4,95 euro binnen Nederland). Het boek kan besteld worden via de webshop.
We hebben behoorlijk wat extra exemplaren laten drukken. Attendeer s.v.p. oud-schoolgenoten die er mogelijk belangstelling voor hebben op het boek en de webshop. Welke oud-leerling van het CLA of Het Noordik wil zo’n uniek boek niet graag hebben?

Officiële website van de Stichting Vrienden van het CLA