Vriend (donateur) worden -informatie-

Elders is het al gezegd: de VvhCLA bestaat en kan (alleen) bestaan dankzij de donateurs, de Vrienden van het CLA.

Dankzij de Vrienden van het CLA:

  • leeft het CLA al 95 jaar!
  • organiseert de VvhCLA om de vijf jaren een grote CLA Reünie
  • kan de VvhCLA gegarandeerde afspraken aangaan met de reünie locaties (die absoluut nodig zijn vanwege de grote omvang van de reünies)
  • kan de VvhCLA communicatiemiddelen (w.o. deze website) in stand houden
  • kan de VvhCLA advertenties plaatsen t.b.v. de reünie’s
  • kan de VvhCLA een fatsoenlijke financiële boekhouding voeren en de daarbij behorende eigen bankrekening in stand houden
  • kan de VvhCLA t.b.v. de reünies een uitgebreide administratie bijhouden van zo veel mogelijk CLA-ers (over de hele wereld!)

voor wat…
Vrienden van het CLA doneren (met ingang van 2016) € 10,- per jaar. Daarmee houden zij de VvhCLA in stand die dus aantoonbaar nog steeds in een behoefte voorziet.

…hoort wat!
De VvhCLA organiseert als enige activiteit om de vijf jaren een grote CLA Reünie. Vrienden van het CLA die alle jaren tussen twee reünies donateur zijn geweest, krijgen gratis toegang tot de gehele CLA Reünie. Vrienden van het CLA hebben bovendien recht op extra kortingen en/of voordelen die de VvhCLA rondom de CLA Reünies exclusief voor Vrienden weet te bedingen.

Vrienden die tussen twee reünies instappen en donatiejaren ‘gemist’ hebben, doneren die voorliggende jaren alsnog bij hun eerste donatie. Op die manier kan de VvhCLA alle Vrienden bij de CLA Reünies  dezelfde voordelen blijven bieden.

Vrienden van het CLA worden door de VvhCLA actief en als eerste tijdig op de hoogte gebracht over de eerstvolgende reüniedatum. De VvhCLA nodigt Vrienden bovendien actief uit voor de reünies.

het bestuur
Vrienden van het CLA kunnen bij het ontstaan van vacatures toetreden tot het bestuur van de Stichting Vrienden van het CLA. Het bestuur van de VvhCLA bestaat uit vrijwilligers; ‘gewoon’ betalende Vrienden, die op nóg actievere wijze het CLA-gevoel willen blijven delen met andere CLA-ers.

Vriend van het CLA kun je worden door je op de volgende pagina aan te melden.

Officiële website van de Stichting Vrienden van het CLA