ReüNIE 8 oktober

We kijken uit naar de de reünie van 8 oktober! Hierbij nog wat informatie.

Aanmelden
Honderden Vrienden hebben zich intussen aangemeld. Jij nog niet? Dat is nog steeds mogelijk, via de site www.100jaarnoordik.nl. Het is niet per se noodzakelijk vooraf een kaartje te kopen, maar ‘aan de deur’ betaal je de normale prijs, niet de Vriendenprijs van 0,25 euro. Aanmelden via de website kan tot 7 oktober, 20.00 uur.
Heb je een kaartje gekocht en wil je het (opnieuw) afdrukken? Log dan in op de website en ga rechts bovenin (via het pijltje naast je naam) naar ‘mijn aankopen’.
Als je een kaartje koopt, heb je de keuze uit twee pakketten: Pakket 1 bestaat uit het toegangsbewijs + het buffet + 3 munten voor drankjes, Pakket 2 is zonder buffet en in plaats daarvan 5 extra munten.

Aanvangstijden
Om drukte bij de ingang te voorkomen zijn de aanvangstijden gespreid.

Oud-medewerkers worden om 14.00 uur verwacht
Eindexamen tot en met 1977 : 14.30 uur

Eindexamen 1978-1987: 15.00 uur
Eindexamen 1988-1997: 15.30 uu
r

Het is overigens geen probleem als je eerder of later wilt komen.

Programma
Diverse (oud-)docenten hebben zich aangemeld voor een ontmoeting of een les. Die vinden plaats tussen 18 en 21 uur. De exacte tijden worden komende week bekend gemaakt via Facebook.
Na 21 uur is er disco in de Aula. Wie er de voorkeur aan geeft in een rustige omgeving bij te praten, kan terecht in de kantine, waar genoeg zitplaatsen zijn.

Ons Verhaal: het verhaal van 100 jaar CLA en Het Noordik
Het Noordik heeft het initiatief genomen om onder het motto Ons Verhaal een canon samen te stellen waarin het verhaal van de 100-jarige geschiedenis van het CLA en Het Noordik wordt verteld. Het is de bedoeling in die canon allerlei personen op te nemen die van belang zijn geweest voor de school. Dat kunnen markante (oud-)leraren  of andere personeelsleden zijn, maar ook (oud-)leerlingen die tijdens hun schooljaren of daarna iets opmerkelijks hebben gedaan.
Alle betrokkenen (leerlingen, leraren, andere personeelsleden) krijgen de gelegenheid iemand te nomineren. De resulterende groslijst vormt de basis voor een commissie die de uiteindelijke keuze zal maken.
Graag zouden we zien dat de Vrienden van zich laten horen, om ervoor te zorgen dat ook de minder recente decennia goed vertegenwoordigd zijn in de canon. Herinner je je een (oud-)docent of medeleerling die een onuitwisbare indruk heeft gemaakt? Nomineer hem of haar dan voor Ons Verhaal! Dat kan tot en met 9 oktober.