het jubileumboek kan gereserveerd worden!

 Het jubileumboek verschijnt in een beperkte oplage. Alle leden van de stichting Vrienden van het CLA krijgen het boek gratis toegestuurd (mits het postadres bij ons bekend is). Zij hoeven dus niets te doen. Andere belangstellenden raden we sterk aan het boek te reserveren. We laten een aantal exemplaren drukken voor de losse verkoop, maar OP=OP.
Het boek kost 15 euro, en daar komen nog de verzendkosten bij (naar schatting ongeveer 6 euro). Verdere informatie over het boek, onder meer een preview, is te vinden op deze site.
Je kunt het boek reserveren via deze site (zie CONTACT) of door een mail te sturen naar info@cla-almelo.nl.
Reserveer tijdig als je zeker wilt zijn van een exemplaar.
Ken je oud-leerlingen die mogelijk belangstelling hebben? Attendeer ze dan svp op het boek en deze site.

NB Niet-leden die het boek hebben besteld en betaald bij het kopen van een kaartje voor de reünie hoeven uiteraard niet te reserveren.

Versturen van het jubileumboek

Het was onze bedoeling het jubileumboek uit te reiken tijdens de reünie. Nu die voorlopig niet doorgaat, maken we plannen het boek op te sturen. Om dat te kunnen doen, hebben we de postadressen nodig van onze leden, want we willen graag vermijden dat boeken niet op de juiste plekken aan komen. Bestuursleden Bertus, Herma, Herman en Tjalling zijn bezig de leden hierover een e-mail te sturen. Wie die mail (nog) niet heeft gehad, verzoeken we vriendelijk contact met ons op te nemen via deze website (zie Contact).
We verwachten dat het boek over ongeveer acht weken gedrukt zal zijn. We houden jullie op de hoogte!

Reünie uitgesteld

Beste Vrienden,

Het spijt ons zeer, maar de geplande reünie van 20 juni 2020 kan niet doorgaan, in verband met het coronavirus. Dat is een grote teleurstelling, maar gezien de omstandigheden was er geen ander besluit mogelijk.
Er is nog geen nieuwe datum vastgesteld. Zodra er meer bekend is, zullen we dat melden.
De al verkochte kaartjes blijven geldig.

Het is onze bedoeling het jubileumboek wel uit laten komen. De leden van de VvhCLA krijgen het boek vanzelf. Anderen die geïnteresseerd zijn kunnen het boek bestellen door een e-mail te sturen naar info@cla-almelo.nl.
Doe dat uiterlijk 15 mei 2020.

Herman Koppelman,
namens het bestuur van VvhCLA.

Oud-CLA’ers zoeken: wie helpt?

Voor reuniegangers geldt dat de reunie meer geslaagd is naarmate ze meer oud-schoolgenoten tegenkomen. We zouden als VvhCLA graag zien dat oud-CLA’ers zelf actief op zoek gaan naar oude bekenden. Om dat te ondersteunen is er een forum op de site geopend. Op dat forum kun je twee dingen doen:

  1. Je kunt een berichtje plaatsen als je iemand zoekt, anderen kunnen reageren als ze degene kennen die jij zoekt.
  2. Als je iemand kent die gezocht wordt, kun je reageren.

Zie verder een korte handleiding.

Heb je suggesties om het zoeken te ondersteunen? Je kunt reageren op dit bericht.

Niet naar de Reunie, wel het Jubileumboek?

Wie zich aanmeldt voor de reunie kan aangeven of hij/zij het boek wil kopen. Wie om welke reden dan ook niet naar de reunie op 20 juni komt, maar wel graag het boek wil hebben, kan dat laten weten via de mail: clavrienden@gmail.com. Het boek kost 15 euro, daar komen nog verzendkosten bij (vermoedelijk rond 6 euro, precieze bedrag is nog niet bekend).

LET WEL: alle leden van de stichting Vrienden van het CLA hoeven niets te doen. Zij krijgen het boek gratis, ook als ze niet aanwezig zijn op 20 juni.

Het is mogelijk op dit bericht te reageren.

Aanmelden voor Reunie

Op de website 100jaarnoordik.nl kan iedereen zich aanmelden. Zoals bekend wordt deze speciale reunie (100 jaar!!) niet door ons alleen georganiseerd, maar in samenwerking met Het Noordik. De website 100jaarnoordik.nl is er daarom voor alle oud-leerlingen: oud-Noordikkers en oud-CLA’ers. De inrichting van de website is gedaan door Het Noordik. Wij als stichting VvhCLA hebben daar weinig invloed op.
We hebben gemerkt dat het aanmelden soms problemen oplevert. Van belang is dat je je eerst registreert, daarna kun je je aanmelden. Wie zich met een mailadres registreert, kan dat met elk mailadres doen, dus dat hoeft niet per se het adres te zijn dat bekend is bij de stichting.
Sommigen melden zich per ongeluk aan zonder de opleiding en/of eindexamenjaar in te vullen. In de lijst kom je dan te staan met ‘n.v.t.’. Je kunt dat achteraf nog aanpassen, via Mijn account.

Het Jubileumboek: Preview is beschikbaar

Het jubileumboek bevat interviews met diverse oud-leerlingen en oud-leraren van het Christelijk Lyceum Almelo en CSG Het Noordik (vestiging Noordikslaan). Om u een idee te geven van die het boek, hebben we een preview gemaakt, met daarin twee interviews.
Het eerste interview is met oud-leerlinge Sabine Uitslag, bekend als voormalig lid van de Tweede Kamer en als zangeres.
Het tweede interview is met oud-leraar Tjalling Visser, die bij zeer veel oud-leerlingen, oud-leraren en leraren bekend is.
Naast interviews bevat het jubileumboek ook een overzicht van de de 100-jarige geschiedenis van de school.


Jubileumboek 100 jaar CLA en het Noordik

100 jaar CLA en CSG Het Noordik is een goede reden om terug te kijken. In het jubileumboek doen we dat. Wat was dat nou voor school? Streng of viel het wel mee? Hoe werd de ‘C’ van CLA en CSG ingevuld en ervaren? Was de school behoudend of vooruitstrevend in onderwijskundig opzicht? Hebben de leerlingen ook iets ‘voor het leven’ geleerd, naast Nederlands, biologie, wiskunde en nog een paar vakken? Hoe gingen leerlingen en leraren met elkaar om? Welke herinneringen hebben leerlingen aan leraren? Welke rol speelden de buitenschoolse activiteiten? En wat heeft de school maatschappelijk gezien opgeleverd? Waar zijn de leerlingen terechtgekomen?
Via interviews met oud-leerlingen en (oud-)leraren proberen we antwoorden op die vragen te vinden, om een beeld te krijgen van het karakter van de school en van de leerlingen die erop hebben gezeten.
De geïnterviewden zijn van alle leeftijden en afkomstig uit diverse sectoren van de samenleving. De oudste oud-leraar is boven de 90, de jongste leraar geeft nog steeds les. De oudste leerling is boven de 80, de jongste in de 20.
Tot de geïnterviewden horen oud-leraren Nogarede, Roep en Tjalling Visser, oud-rector Lub en oud-leerlingen Johannette Zomer (bekend als zangeres), Jan Brouwer (hoogleraar recht) en Sabine Uitslag (oud-lid van de Tweede Kamer). We besteden ook aandacht aan misschien wel de bekendste oud-leerling: Willem Wilmink. Zijn gedicht Christelijk Lyceum is opgenomen in het boek.

Het boek is gebonden en heeft een harde kaft. Naast teksten bevat het veel foto’s. De vormgeving en opmaak is in professionele handen. De omvang is ongeveer 200 pagina’s.

Via een preview, met twee interviews, kunt u een indruk krijgen van het boek.
Leden van de Vrienden krijgen het boek gratis. Anderen kunnen het bestellen door een mail te sturen naar info@cla-almelo.nl. Voor hen is de prijs 15 euro en daar komen nog verzendkosten bij.

Let op: wilt u in bezit komen van het boek, bestel het dan uiterlijk 15 mei 2020. De oplage is afhankelijk van het aantal bestellingen. Het valt niet te verwachten dat er veel exemplaren over zijn voor de ‘losse’ verkoop.

RECTIFICATIE: Reünie 100 jaar cla op 20 juni 2020

Eerder berichtten wij dat de reünie plaatsvindt op 6 juni. Dat klopt niet: door omstandigheden waar wij geen invloed op hebben, is die datum veranderd in 20 juni.
Onze excuses voor het ongemak.

In 2020 is het zover: het CLA is 100 jaar eerder opgericht. Om dat te vieren organiseren we op 20 juni een grote reünie. De opzet zal deze keer wat anders zijn dan onze leden gewend zijn. De scholengemeenschap Het Noordik, waarin het CLA is opgegaan in 1993, doet ook mee. Alle oud-leerlingen en oud-leraren van het CLA en van Het Noordik (locatie Noordikslaan) zijn dus welkom.
De reünie zal plaatsvinden in het gebouw aan de Noordikslaan, het gebouw waar de meesten van onze leden hun schooltijd hebben doorgebracht. Het zal vermoedelijk de laatste gelegenheid zijn om daar vol nostalgie, herinnering en weemoed rond te lopen. Meteen na het feest gaat het gebouw ingrijpend op de schop.
Zoals gebruikelijk is er een middag- en een avondprogramma, de details volgen later. Zodra inschrijving mogelijk is, zullen we dat melden.
We bepalen deze keer niet alles zelf, omdat Het Noordik ook meedoet en een grote inbreng heeft. Soms is het voor ons een beetje inschikken. Maar onze leden kunnen ervan uitgaan dat wij ons uiterste best zullen doen van de reünie een groot en gedenkwaardig feest te maken, voor onze leden en voor alle anderen.
Waar we ook ons best voor willen doen, is zoveel mogelijk oud-CLA’ers, te mobiliseren. Dat kunnen we niet alleen, daar hebben we jullie, onze leden, ook bij nodig. Ga op zoek in je kennissenkring, via sociale media, via google naar oud-schoolgenoten en probeer hen over te halen ook aanwezig te zijn bij dit unieke festijn, ‘100 jaar CLA’.
Via deze site en Facebook houden we onze leden op de hoogte van de voortgang van de voorbereidingen.

Herman Koppelman,
namens het bestuur

Officiële website van de Stichting Vrienden van het CLA