Achter de schermen

Januari 2017. Is er nieuws te melden, bijna twee jaar ná en drie jaar vóór de volgende CLA Reünie? Nee, eigenlijk niet tot weinig.

Gebeurt er dan helemaal niets bij de Vrienden van het CLA? Jawel hoor! Achter de schermen is het bestuur druk bezig met een herbezetting en herverdeling van de diverse functies. Er zijn nieuwe oud-CLA-ers gevonden die als bestuurslid hun steentje bij (gaan) dragen aan het voortbestaan van het CLA en de organisatie van de CLA Reünie 2020.

Wie wat gaat doen als bestuurslid zal via deze website bekend gemaakt gaan worden. Er zullen in het bestuur in ieder geval de nodige verschuivingen plaats gaan vinden. En alles louter met de bedoeling om ook weer in 2020 een fantastische CLA Reünie neer te kunnen zetten. Het CLA is dan 100 jaar jong, of oud… het is maar hoe je het bekijkt. Reden genoeg voor het bestuur om extra z’n best te doen om er heel iets moois van te maken.

Gelet op de reacties op de vorige reünie, en de eigen ervaringen van het bestuur, zal die reünie niet in Preston Palace gehouden worden; een 100-jarige verdient toch iets meer exclusiviteit. Te zijner tijd maken we de locatie via deze website bekend.

Binnenkort zullen de donateurs de jaarlijkse afschrijving van hun bijdrage aan het voortbestaan van het CLA weer op hun bankafschriften kunnen zien. Het bestuur van de Stichting Vrienden van het CLA bedankt hen daar nu alvast voor en biedt het wederom vrij toegang tot alle onderdelen van de eerstvolgende CLA Reünie! Het bestuur verwelkomt deze Vrienden dan ook graag in 2020 om met elkaar het 100-jarig bestaan van het CLA te vieren.

Het bestuur van de Stichting Vrienden van het CLA

Officiële website van de Stichting Vrienden van het CLA