Over de contributie

We zijn een stichting die als doel heeft om de vijf jaar een reünie te organiseren. Intussen is het al meer dan zes jaar geleden dat de laatste heeft plaatsgevonden. Doorgaan met het innen van contributie zonder dat het mogelijk is daarvan een reünie te houden, leek ons niet gewenst. In verband daarmee heeft het bestuur besloten de inning van de contributie dit jaar (2022) achterwege te laten.