Het Jubileumboek: Preview is beschikbaar

Het jubileumboek bevat interviews met diverse oud-leerlingen en oud-leraren van het Christelijk Lyceum Almelo en CSG Het Noordik (vestiging Noordikslaan). Om u een idee te geven van die het boek, hebben we een preview gemaakt, met daarin twee interviews.
Het eerste interview is met oud-leerlinge Sabine Uitslag, bekend als voormalig lid van de Tweede Kamer en als zangeres.
Het tweede interview is met oud-leraar Tjalling Visser, die bij zeer veel oud-leerlingen, oud-leraren en leraren bekend is.
Naast interviews bevat het jubileumboek ook een overzicht van de de 100-jarige geschiedenis van de school.


Jubileumboek 100 jaar CLA en het Noordik

100 jaar CLA en CSG Het Noordik is een goede reden om terug te kijken. In het jubileumboek doen we dat. Wat was dat nou voor school? Streng of viel het wel mee? Hoe werd de ‘C’ van CLA en CSG ingevuld en ervaren? Was de school behoudend of vooruitstrevend in onderwijskundig opzicht? Hebben de leerlingen ook iets ‘voor het leven’ geleerd, naast Nederlands, biologie, wiskunde en nog een paar vakken? Hoe gingen leerlingen en leraren met elkaar om? Welke herinneringen hebben leerlingen aan leraren? Welke rol speelden de buitenschoolse activiteiten? En wat heeft de school maatschappelijk gezien opgeleverd? Waar zijn de leerlingen terechtgekomen?
Via interviews met oud-leerlingen en (oud-)leraren proberen we antwoorden op die vragen te vinden, om een beeld te krijgen van het karakter van de school en van de leerlingen die erop hebben gezeten.
De geïnterviewden zijn van alle leeftijden en afkomstig uit diverse sectoren van de samenleving. De oudste oud-leraar is boven de 90, de jongste leraar geeft nog steeds les. De oudste leerling is boven de 80, de jongste in de 20.
Tot de geïnterviewden horen oud-leraren Nogarede, Roep en Tjalling Visser, oud-rector Lub en oud-leerlingen Johannette Zomer (bekend als zangeres), Jan Brouwer (hoogleraar recht) en Sabine Uitslag (oud-lid van de Tweede Kamer). We besteden ook aandacht aan misschien wel de bekendste oud-leerling: Willem Wilmink. Zijn gedicht Christelijk Lyceum is opgenomen in het boek.

Het boek is gebonden en heeft een harde kaft. Naast teksten bevat het veel foto’s. De vormgeving en opmaak is in professionele handen. De omvang is ongeveer 200 pagina’s.

Via een preview, met twee interviews, kunt u een indruk krijgen van het boek.
Leden van de Vrienden krijgen het boek gratis. Anderen kunnen het bestellen door een mail te sturen naar info@cla-almelo.nl. Voor hen is de prijs 15 euro en daar komen nog verzendkosten bij.

Let op: wilt u in bezit komen van het boek, bestel het dan uiterlijk 15 mei 2020. De oplage is afhankelijk van het aantal bestellingen. Het valt niet te verwachten dat er veel exemplaren over zijn voor de ‘losse’ verkoop.

RECTIFICATIE: Reünie 100 jaar cla op 20 juni 2020

Eerder berichtten wij dat de reünie plaatsvindt op 6 juni. Dat klopt niet: door omstandigheden waar wij geen invloed op hebben, is die datum veranderd in 20 juni.
Onze excuses voor het ongemak.

In 2020 is het zover: het CLA is 100 jaar eerder opgericht. Om dat te vieren organiseren we op 20 juni een grote reünie. De opzet zal deze keer wat anders zijn dan onze leden gewend zijn. De scholengemeenschap Het Noordik, waarin het CLA is opgegaan in 1993, doet ook mee. Alle oud-leerlingen en oud-leraren van het CLA en van Het Noordik (locatie Noordikslaan) zijn dus welkom.
De reünie zal plaatsvinden in het gebouw aan de Noordikslaan, het gebouw waar de meesten van onze leden hun schooltijd hebben doorgebracht. Het zal vermoedelijk de laatste gelegenheid zijn om daar vol nostalgie, herinnering en weemoed rond te lopen. Meteen na het feest gaat het gebouw ingrijpend op de schop.
Zoals gebruikelijk is er een middag- en een avondprogramma, de details volgen later. Zodra inschrijving mogelijk is, zullen we dat melden.
We bepalen deze keer niet alles zelf, omdat Het Noordik ook meedoet en een grote inbreng heeft. Soms is het voor ons een beetje inschikken. Maar onze leden kunnen ervan uitgaan dat wij ons uiterste best zullen doen van de reünie een groot en gedenkwaardig feest te maken, voor onze leden en voor alle anderen.
Waar we ook ons best voor willen doen, is zoveel mogelijk oud-CLA’ers, te mobiliseren. Dat kunnen we niet alleen, daar hebben we jullie, onze leden, ook bij nodig. Ga op zoek in je kennissenkring, via sociale media, via google naar oud-schoolgenoten en probeer hen over te halen ook aanwezig te zijn bij dit unieke festijn, ‘100 jaar CLA’.
Via deze site en Facebook houden we onze leden op de hoogte van de voortgang van de voorbereidingen.

Herman Koppelman,
namens het bestuur

BEDANKT CLA-ERS!

De CLA Reünie 2015 ligt al weer achter ons! Via deze weg bedankt het bestuur van de stichting Vrienden van het CLA alle CLA-ers voor hun aandeel, op welke wijze dan ook, in de reünie van afgelopen zaterdag 30 mei 2015. 

Wij hopen (en menen) dat iedereen het goed naar zijn zin heeft gehad. TIPS & TOPS mag iedereen natuurlijk altijd met ons delen. Via de contactpagina kan iedereen ons het best bereiken.

In 2020 hoopt de VvhCLA de volgende grote CLA Reünie te kunnen organiseren. Het CLA bestaat tegen die tijd 100 jaar. Alle reden om daar een enorm groot feest van te maken!! 

Voor alsnog gaan we aan de slag om eerst hier, nu het nog vers is, een mooi overzicht te ‘bouwen’ van de CLA Reünie 2015. We zie uit naar jullie bijdragen! 

het bestuur van de stichting Vrienden van het CLA

NIET NAAR DE REÜNIE OMDAT…

Zomaar een vraag op facebook, waar (inmiddels al) 1235 CLA-ers het CLA (nog steeds) volgen: waarom komen jullie niet allemáál naar de reünie? 

Soms volgen er wel een aantal reacties op een op facebook geplaatste status. Nu waren het er een stuk meer! Wat bleek: Rio de Janero, Shanghai, Johannesburg, Limburgs Mooiste, Denemarken… het bleek allemaal ‘net’ iets te ver fietsen naar Almelo. Net als Canada, Zweden, Losser, Griekenland en Spanje. 

Maar ook familie-, sportieve-, zakelijke- en vermakelijke feestjes en evenementen kunnen een bezoek aan de reünie in de weg staan. Omdat het echt moet, omdat je er echt niet onderuit komt, of omdat het nu net die ene keer is dat… Tja, helemaal begrijpelijk natuurlijk.

Vervelend voor de organisatie, de VvhCLA? Helemaal niet, integendeel! Dat zoveel CLA-ers van over de hele wereld de moeite nemen om te laten weten dat het om allerlei verschillende redenen toch niet gaat lukken om de reünie te bezoeken is hartverwarmend!

Immers: het moet praktisch gezien ook allemaal maar net lukken of kunnen.

Er blijkt wel uit dat het CLA onder velen nog steeds leeft. Genoeg om óver deze reünie heen te kijken naar de volgende in 2020. Dan bestaat het CLA officieel al 100 jaar. Regeren is vooruit kijken en wellicht lukt het vele wereld-CLA-ers dan wél om de reünie mee te kunnen maken.

Of we al een datum hebben (over planning gesproken)? Ja hoor! In principe richt de VvhCLA zich altijd op de laatste zaterdag van mei in het reünie-jaar. Laat dat nu net het Pinksterweekend zijn, met een week daarvóór het hemelvaart weekend…
We hebben theoretisch nog 5 jaar de tijd om daar eens goed over na te gaan denken, maar we zullen toch al we véél eerder de nieuwe datum bekend maken. Tot die tijd is de VvhCLA blij met al die CLA-ers die, waar ter wereld ook, ook van tijd tot tijd aan het CLA denken.

In gedachten wordt het dus best druk op de reünie; in gedachten… vind er dus elke dag ergens ter wereld een CLA-reünie(tje) plaats!!

Zaterdag 30 mei 2015 tussen 20:00 en 24:00 uur drinken we er met elkaar op; waar ter wereld dan ook…!   ? 

INTERVIEW IN TCT OVER CLA REÜNIE

Zeer recent konden lezers van de Almelose editie van de Twentsche Courant Tubantia het bijgaande interview met Tjalling Visser en Jan-Willem Kobes, bestuursleden van de VvhCLA, lezen. 

CLA-ers die deze editie niet kunnen ontvangen geven we graag de gelegenheid om het interview óók te (kunnen) lezen: 

Klik HIER voor het artikel (pdf). 

PERSBERICHT MEI 2015

CLA-Almelo nog op zoek naar oud-leerlingen

Zaterdag 09 mei 2015, 15:01

Om de vijf jaar houden oud-leerlingen van het Christelijk Lyceum Almelo een grote reünie. Daarvoor zoekt de commissie nog naar oud-leerlingen die in de loop der jaren door verhuizing of verandering van e-mail uit het oog verloren zijn.

De commissie heeft ruim vijfhonderd oud leerlingen die de reünie financieel mogelijk maken door een jaarlijkse donatie. Daarnaast zijn er duizenden oud-leerlingen uit de periode 1920-1997 die welkom zijn op de reünie. Zaterdag 30 mei is de reünie in Preston Palace. Voor de donateurs van de reünie-commissie is er ook in het oude schoolgebouw eerder op de dag al een bijeenkomst.

Tjalling Visser is oud-leerling, oud-docent en bestuurslid van de Vrienden van het CLA die de reünie organiseert. U hoort hem in het interview: klik hier.

(bron: aavisie.nl)

STATISTIEKEN

Statistieken zeggen natuurlijk niet alles, maar… omdat de VvhCLA toch enig idee wil hebben over hoeveel CLA-ers de reünie gaan bezoeken, beschikt de VvhCLA over wat (aanmeldings)cijfers van eerdere reünies.

aanmeldingen
En wat blijkt: de aanmeldingen liggen op lijn met die van de CLA Reünie 2015. Zelfs iets erboven!
Dat betekent dat er óók bij de CLA Reünie 2015 toch echt weer circa 600 CLA-ers verwacht worden! Op de deelnemerslijst (te vinden bij alle info over de CLA Reünie 2015) houdt de VvhCLA voor jullie bij wie zich al hebben aangemeld voor de CLA Reünie 2015. Deze lijst wordt zeer regelmatig bijgewerkt! 

afmeldingen
De VvhCLA heeft ook berichten ontvangen van CLA-ers die lieten weten helaas niet bij de reünie aanwezig te kunnen zijn. Uiteraard is dat heel jammer, maar dergelijke berichten zijn voor het bestuur van de VvhCLA wel een graadmeter: het CLA leeft bij vele CLA-ers nog genoeg. 

100 jaar CLA in 2020
Het CLA leeft dus genoeg om in 2020, wanneer het CLA zijn 100-jarige bestaan hoopt te vieren (!), wederom vele CLA-ers te mogen verwachten bij de CLA Reünie. Zoals bijvoorbeeld die CLA-ers, die hebben gemeld dat ze deze reünie helaas niet bij kunnen wonen.

Speciaal voor die CLA-ers: bedankt voor jullie bericht! Jammer dat jullie er niet bij kunnen zijn, maar: jullie denken aan het CLA, dus het CLA denkt aan jullie. Tot ziens in 2020!! 

PERSBERICHT APRIL 2015

De VvhCLA doet er alles aan om zoveel mogelijk CLA-ers te informeren over de CLA Reünie 2015. Zie hieronder het persbericht van begin april zoals dat door de VvhCLA naar diverse media is verzonden:
——————————————————————————-


Aanmeldingen stromen binnen voor reünie Christelijk Lyceum Almelo

Het Christelijk Lyceum Almelo houdt op 30 mei voor de vijfde keer een reünie voor oud-leerlingen en leerkrachten. Deze reünie zal gehouden worden in een sfeervolle zaal bij Preston Palace te Almelo. Tot nu toe hebben ruim 300 mensen zich voor de reünie aangemeld, waaronder eindexamenkandidaten uit 1953 en de laatste lichting oorspronkelijke CLA-leerlingen uit 1999.

De reünie is bijzonder, omdat de diversiteit van jaren en afdelingen groot is. Tot en met 1993 was de naam van de school Christelijk Lyceum Almelo, met éénmaal een grootscheepse verhuizing van het pand (later Eugeria) aan de Ootmarsumsestraat naar de Noordikslaan.

Vrienden van het CLA kunnen ’s middags de school bezoeken om tijdens een rondleiding langs en in de verschillende lokalen herinneringen op te halen en in de aula en kantine te genieten van een hapje en drankje.

De hele dag is de huisfotograaf aanwezig om hernieuwde contacten vast te leggen en via de beamer worden honderden foto’s getoond om de verhalen aan een bijzondere schooltijd te ondersteunen.

De avond kent bewust alleen muzikaal behang om iedereen de kans te geven met elkaar bij te praten. 30 mei belooft weer goed verzorgde avond en een “trip to memory lane” te worden.

Aanmelden kan nog steeds via de website www.cla-almelo.nl waar ook een deelnemerslijst te vinden is.

CONTACTFORMULIEREN

contactformulier
In het menu is onder “contact” nu een contactformulier toegevoegd waarmee vragen aan de VvhCLA gesteld kunnen worden of andere informatie kan worden doorgegeven.

Tevens is daar ook de mogelijkheid gecreëerd om foto’s en/of andere historische CLA bescheiden met de VvhCLA te delen.  De VvhCLA houdt zich aanbevolen voor alles wat betrekking heeft op de geschiedenis van het Christelijk Lyceum Almelo.

‘gewoon’ donateur worden
CLA-ers die ‘gewoon’ Vriend van het CLA (dus donateur) willen worden, kunnen zich nu ook middels een formulier aanmelden.

Ben je CLA-er, ben je niet in de gelegenheid deel te nemen aan de CLA Reünie 2015, maar wil je de VvhCLA wel als donateur steunen? Vul dan het aanmeldingsformulier  in dat je in het menu vindt onder “over de VvhCLA”. Je kunt dan in 2020 de reünie als Vriend bezoeken en van alle voordelen profiteren.

Officiële website van de Stichting Vrienden van het CLA