Versturen van het jubileumboek

Het was onze bedoeling het jubileumboek uit te reiken tijdens de reünie. Nu die voorlopig niet doorgaat, maken we plannen het boek op te sturen. Om dat te kunnen doen, hebben we de postadressen nodig van onze leden, want we willen graag vermijden dat boeken niet op de juiste plekken aan komen. Bestuursleden Bertus, Herma, Herman en Tjalling zijn bezig de leden hierover een e-mail te sturen. Wie die mail (nog) niet heeft gehad, verzoeken we vriendelijk contact met ons op te nemen via deze website (zie Contact).
We verwachten dat het boek over ongeveer acht weken gedrukt zal zijn. We houden jullie op de hoogte!