Jubileumboek 100 jaar CLA en het Noordik

100 jaar CLA en CSG Het Noordik is een goede reden om terug te kijken. In het jubileumboek doen we dat. Wat was dat nou voor school? Streng of viel het wel mee? Hoe werd de ‘C’ van CLA en CSG ingevuld en ervaren? Was de school behoudend of vooruitstrevend in onderwijskundig opzicht? Hebben de leerlingen ook iets ‘voor het leven’ geleerd, naast Nederlands, biologie, wiskunde en nog een paar vakken? Hoe gingen leerlingen en leraren met elkaar om? Welke herinneringen hebben leerlingen aan leraren? Welke rol speelden de buitenschoolse activiteiten? En wat heeft de school maatschappelijk gezien opgeleverd? Waar zijn de leerlingen terechtgekomen?
Via interviews met oud-leerlingen en (oud-)leraren proberen we antwoorden op die vragen te vinden, om een beeld te krijgen van het karakter van de school en van de leerlingen die erop hebben gezeten.
De geïnterviewden zijn van alle leeftijden en afkomstig uit diverse sectoren van de samenleving. De oudste oud-leraar is boven de 90, de jongste leraar geeft nog steeds les. De oudste leerling is boven de 80, de jongste in de 20.
Tot de geïnterviewden horen oud-leraren Nogarede, Roep en Tjalling Visser, oud-rector Lub en oud-leerlingen Johannette Zomer (bekend als zangeres), Jan Brouwer (hoogleraar recht) en Sabine Uitslag (oud-lid van de Tweede Kamer). We besteden ook aandacht aan misschien wel de bekendste oud-leerling: Willem Wilmink. Zijn gedicht Christelijk Lyceum is opgenomen in het boek.

Het boek is gebonden en heeft een harde kaft. Naast teksten bevat het veel foto’s. De vormgeving en opmaak is in professionele handen. De omvang is ongeveer 200 pagina’s.

Via een preview, met twee interviews, kunt u een indruk krijgen van het boek.
Leden van de Vrienden krijgen het boek gratis. Anderen kunnen het bestellen door een mail te sturen naar info@cla-almelo.nl. Voor hen is de prijs 15 euro en daar komen nog verzendkosten bij.

Let op: wilt u in bezit komen van het boek, bestel het dan uiterlijk 15 mei 2020. De oplage is afhankelijk van het aantal bestellingen. Het valt niet te verwachten dat er veel exemplaren over zijn voor de ‘losse’ verkoop.